Yayınlanma Tarihi

Geleceğin Meslekleri için En Önemli 7 Yetenek

Yazar
Hasan Can Aslan
Ad
Hasan Can Aslan
Ünvan
Co-founder

Günümüz iş dünyasında meydana gelen değişimlere uyum sağlayabilmek, bu becerileri hem bireysel hem de kurumsal düzeyde uygulamaya koymak ile ilgilidir. Teknik beceriler ve ihtiyaçlar değişebilse de, işyerinde nasıl etkileşim kurulacağını ve daha insan odaklı olunacağını anlamak değişmeyen tek şey olarak kalıyor. İşte geleceğin meslekleri için önem kazanmaya devam eden 7 önemli yetenek!

Empati Yeteneği

Empati, kişiye başkasının bakış açısından aynı işe bakabilme kabiliyetini veriyor. Günlük yaşamda olduğu gibi iş yerinde de vazgeçilmez bir kavrama biçimi sağlayan empati yeteneği, daha iyi bir iletişim ve ekip dinamiği için önem taşıyor. Ancak günümüzde teknik yetenekler edinmek büyük önem taşırken kişilerarası ilişkilere yeteri kadar önem verilmiyor.

Duygusal Zeka

Çoğunlukla benlik ile ilişkili olan duygusal zeka, öz farkındalık oluşturma, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi konularında başarılı olmayı sağlıyor. Kendi davranışlarının başkalarını nasıl etkilediğinin farkında olmak, duygusal zekanın merkezinde yer alıyor. Şu soruları düşünün: Ne tür davranışlar sizi deli ediyor? Kaygınız nerede ortaya çıkıyor? Duyulmadığınız zaman ne yaparsınız? Kırgınlıklarınız başkalarıyla etkileşimlerde nasıl ortaya çıkıyor?

Etkili İletişim

İyi iletişimin önüne neler geçer? Hayal kırıklığı, güven eksikliği, stres, sorunları görmezden gelme… Bunların hepsi boşa harcanan sonsuz saatlere neden olur. Etkin bir dinleme noktasından başlamak ve şu ilkeleri göz önünde bulundurmak önemlidir: niyetini açıkça ifade etmek, duygu ve düşünceleri paylaşmadan önce gözden geçirmek, söylenecekleri iyi bir dil ile aktarabilmek ve anlaşıldığınızdan emin olmak.

Merak

Merak yaratıcı döngülerin başlangıç noktası oluyor. En yaratıcı bitirişler için konforun dışında olanı, bilinmeyeni kucaklayarak başlamak uyumsuz fikirlere, farklı görüşlere ve görünüşte olası olmayan sonuçlara yer açmak gerekiyor. Hayret ve merak anlarını deneyimlemenize izin verin ve bu pratiği işinize taşıyın. Büyük fikirler genellikle zihin sakin ve rahatken ortaya çıkıyor.

Analitik Düşünme

Analitik düşünme, insanların duygusal karar vermeyi askıya almalarını ve bunun yerine kanıta dayalı araştırma ve testlere mantıklı bir şekilde bakmalarını mümkün kılıyor. Herhangi bir ürün geliştirme sürecinde stratejik analiz ve analitik düşüncenin çok kapsamlı şekilde ele alınması gerekiyor.

Çözüm Arayıcılığı

Ekiplerde bir noktada çatışmaların ortaya çıkması kaçınılmaz oluyor. Çatışmalar daha çok roller açıkça tanımlanmadığında, iletişimde hatalar olduğunda, varsayımlar yapıldığında ve iş akışları ve süreçler yetersiz tasarlandığında ortaya çıkıyor. Çoğu kişinin olumsuz duyguları ifade etme konusunda başarılı olmaması nedeniyle tepkiler daha çok rahatsızlıktan kaçınmak, yanlış bir şey yokmuş gibi davranmak veya bilinçsizce pasif agresif olmak oluyor. Çatışmayı çözmek için öğrenilmesi gereken en etkili beceriler ise iyi bir dinleme, arabuluculuk ve kolaylaştırmada ustalaşmak oluyor.

Modern Dünyada Liderlik

İyi bir liderlik güven, şeffaflık, kapsayıcılık ve saygı kavramlarını iş yaşamında ilke edinmeyi gerektiriyor. Şirketi bu kavramlar temelinde oluşturmak ve bu kültürü sürdürebilmek liderin görevleri arasında yer alıyor.