CMPE 139 (Spring 24)Logic and Discrete MathematicsMidterm

Ders Tanıtımı

Introduction

Negation of a Proposition

Compound Propositions

Truth Table 1

Truth Table 2

Tautology

Contradiction

Converse Inverse Contrapositive

Practice Problem 1

Practice Problem 2

Practice Problem 3

Logical Equivalences 1

Logical Equivalences 2

De Morgans' Law

Example 1

Example 2

Example 3

Example 4

Universal Quantifiers

Existential Quantifiers

Truth Value of Propositions with Quantifiers

Example 1

Example 2

Nested Quantifiers

Example 3

Example 4

Negation of Nested Quantifiers

Example 5

Translations

Example 6

Example 7

Exam-like Question 1

Translation of Statements With Multiple Variables

Truth Table & Tautology

Ücretsiz

Logical Equivalances 1

Ücretsiz

Logical Equivalances 2

Logical Equivalances 3

Logical Equivalances 4

Tautology

Quantifiers 1

Ücretsiz

Quantifiers 2

Ücretsiz

Quantifiers 3

Quantifiers 4

Ücretsiz

Quantifiers 5

Nested Quantifiers 1

Ücretsiz

Nested Quantifiers 2

Translations 1

Ücretsiz

Translations 2

Translations 3

Direct Proof

Ücretsiz

Example 1

Ücretsiz

Example 2

Ücretsiz

Example 3

Ücretsiz

Example 4

Proof by Contrapositive

Example 1

Example 2

Example 3

Proof by Contradiction

Example 1

Example 2

Proof By Cases

Example 1

Example 2

Example 3

Proofs of Equivalence

Example 1

Example 2

Introduction

Proof of Formulas by Induction

Example 1

Example 2

Example 3

Example 4

Proof of Divisibility by Induction

Example 1

Example 2

Proof of Inequality by Induction

Example 1

Direct Proof 1

Ücretsiz

Direct Proof 2

Direct Proof 3

Proof by Contrapositive 1

Ücretsiz

Proof by Contrapositive 2

Proof by Contrapositive 3

Proof by Contradiction 1

Ücretsiz

Proof by Contradiction 2

Proof by Contradiction 3

Ücretsiz

Proof by Contradiction 4

Proof by Cases 1

Proof by Cases 2

Proofs of Equivalence 1

Proofs of Equivalence 2

Induction for Formulas 1

Ücretsiz

Induction for Formulas 2

Ücretsiz

Induction for Formulas 3

Induction Proof for Divisibility 1

Ücretsiz

Induction Proof for Divisibility 2

Induction for Inequalities 1

Ücretsiz

Definition and Notation

Subset

Example 1

Union and Intersection of Two Sets

Difference of Two Sets

Set Identities

Example 2

Power Set

Example 3

Cartesian Product

Example 4

Example 5

Proof Example 1

Proof Example 2

Ücretsiz

Definition of Function

Example 1

Number of Functions

Injective Functions

Example 2

Example 3

Example 4

Number of Injective Functions

Surjective Functions

Example 5

Example 6

Example 7

Bijective Function

Inverse Function

Example 8

Example 9

Definition

Example 1

Countable Sets

Properties of Countable Sets

Example 1

Uncountable Sets

Proofs & Sets 1

Ücretsiz

Proofs & Sets 2

Ücretsiz

Proofs & Sets 3

Proofs & Sets 4

Functions 1

Ücretsiz

Functions 2

Ücretsiz

Functions 3

Ücretsiz

Functions 4

Cardinality 1

Ücretsiz

Cardinality 2

Ücretsiz

Cardinality 3

What is an algorithm?

Ücretsiz

Algorithm and Pseudocode 1

Algorithm and Pseudocode 2

Algorithm and Pseudocode 3

Algorithm and Pseudocode 4

Exam Like Question 1

Ücretsiz

Exam Like Question 2

Ücretsiz

Big-O Notation

Example 1

Example 4

Sum Property of Big-O Notation

Multiplication Property of Big-O Notation

Example 1

Example 2

Big-Omega Notation

Big-Theta Notation

Example 1

Complexity 1

Ücretsiz

Complexity 2

Ücretsiz

Complexity 3

Complexity 4

Ücretsiz

Complexity 5

Complexity 6

Algorithms 1

Ücretsiz

Algorithms 2

Ücretsiz

Algorithms 3

Ücretsiz

Algorithms 4

Algorithms 5

Eğitmen

İhsan Altundağİhsan Altundağ
Eğitmen

2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra Fransa'da Kriptoloji üzerine Fransa hükümeti tarafından verilen bursla yüksek lisans yaptım. Devamında ikinci kez sınava girerek Boğaziçi Matematik bölümünü de bitirdim. Yaklaşık 15 yıldır üniversite öğrencilerine dersler vermekteyim.

890 TL
Hemen Al