SCIE 103 (Spring 24)Life SciencesMidterm I

Ders Tanıtımı

Chemistry of Life I

Chemistry of Life II

Properties of Life

Ücretsiz

Organization of Life

Ücretsiz

Inorganic Molecules: Water and Minerals

Organic Molecules: Carbohydrates

Organic Molecules: Lipids

Organic Molecules: Proteins

Enzymes

Organic Molecules: Nucleic Acids

Organic Molecules: Vitamins

Exam Like Questions

Concept of Biodiversity

Dependencies of Species on Each Other

Ücretsiz

Biological Domains and Kingdoms

Human Microbiota

Exam Like Questions

Classification of Organisms

Cell Structure and Organelles

Cell Structure and Organelles: Overview

Origin of Chloroplasts and Mitochondria: The Endosymbiotic Theory

Animal vs Plant Cell

Exam Like Questions - Part I

Exam Like Questions - Part II

Viruses and Their Properties

Viral Diseases and Sexually Transmitted Infections and Diseases

Exam Like Questions

Mini Exam I

Ücretsiz

Eğitmen

Ahmet Zübeyir NURSOYAhmet Zübeyir NURSOY
Biyokimyager

ODTÜ MBG programından Mekantronik yan dalı ile başarı ile mezun olduktan sonra bir biyokimyager olarak halihazırda nanoparçacıkların beyne iletilmesi üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda ODTÜ Makine Mühendiliğinde de ÇAP yapıyorum. İlaveten lisanslı turist rehberiyim. Sadece biyolojinin esrarengiz dehlizlerinde değil tarihin de birer yolcusu olabiliriz beraber. Kısaca öğrenmeye ve öğretmeye tutkun bir bilim neferiyim.

990 TL
Hemen Al