ECON 101 (Spring 24)Principles of EconomicsFinal

Ders Tanıtımı

Supply & Demand

Ücretsiz

Market Equilibrium (Piyasa Dengesi)

Ücretsiz

Demand'i Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Ücretsiz

Supply'ı Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Example 1

Example 2

Price Ceiling (Tavan Fiyat) ve Örnek Soru

Price Floor (Taban Fiyat) ve Örnek Soru

Consumer Surplus & Producer Surplus

Import and Export (İthalat ve İhracat Kavramları)

Price Elasticity of Demand

Elasticity and Total Revenue

Practice Problems : Part 1

Practice Problems : Part 2

Cross Price Elasticity & Income Elasticity

Exam-like Question 1

Ücretsiz

Exam-like Question 2

Ücretsiz

Exam-like Question 3

Ücretsiz

Exam-Like Question 4

Ücretsiz

Exam-like Question 5

Ücretsiz

Exam-like Question 6

Ücretsiz

Exam-like Question 7

Ücretsiz

Exam-like Question 8

Ücretsiz

Tax Incidence

Örnek Soru - Tax Incidence

Budget Constraint (Bütçe Kısıtı)

Utility maximization

Production Process (Marginal Product, Average Product, Total Product)

Type of Costs 1

Ücretsiz

Type of Costs 2

Type of costs 3

Profit Maximization

Perfect Competition

Ücretsiz

Profit and Loss in Perfect Competition

Problems of Profit and Loss in Perfect Competition

"Shut down" & "Exit" Decisions

Efficiency of Perfect Competition

Efficiency of Perfect Competition

Externality 1

Externality 2

Public Good

Imperfect Information

Core Concepts of Monopoly (Monopol'ün Temel Özellikleri)

Economic Profit For Monopoly

Deadweight Loss and Price Discrimination

Örnek Sorular (Deadweight Loss and Price Discrimination)

Problem 1

Problem 2

Ücretsiz

Problem 3

Problem 4

Problem 5

Problem 6

Problem 7

Problem 8

Problem 9

Problem 10

Problem 11

Ücretsiz

Problem 12

Problem 13

Problem 14

Problem 15

Problem 16

Exam Type Question (Perfect Competition)

Exam Type Question (perf. comp.)

Exam Type Question (Perfect Competition)

Exam Type Question (shut down & exit)

Eğitmen

Gökhan IşıkGökhan Işık
Eğitmen

Gökhan Işık olarak yıllardır üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren Ekonomi ve İşletme fakültelerindeki öğrencilere yardımcı olmaktayım. Kendimize has anlatım teknikleri ile her üniversite ve ders hocasını ayrı ayrı ele alarak sınavlarda doğrudan hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

1299 TL
Hemen Al