ECON 101MicroeconomicsMidterm

Özyeğin biz geldik! ECON 101 Midterm'i için en doğru çalışma planıyla, Supply&Demand, Perfect Competition, Elasticity,Utility Maximizatiın gibi sınavın omurgası olan konuları çok iyi anlayacaksınız.

Sınavda çıkacak bütün konuları içeren bu dersimizde, çıkmış sınav sorularıyla antreman yaparak kısa sürede yüksek notlar alabilirsiniz.

Ders Tanıtımı

Supply & Demand

Ücretsiz

Market Equilibrium (Piyasa Dengesi)

Ücretsiz

Demand'i Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Ücretsiz

Opportunity Cost (Fırsat Maliyeti) ve Örnek Soru

Supply'ı Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Ücretsiz

Supply & Demand Örnek Soru 1

Ücretsiz

Supply & Demand Örnek Soru 2

Örnek Soru 1

Örnek Soru 2

Örnek Soru 3

Örnek Soru 4

Düzeltme (Örnek Soru 4)

Örnek Soru 6

Örnek Soru 7

Örnek Soru 8

Price Ceiling (Tavan Fiyat) ve Örnek Soru

Price Floor (Taban Fiyat) ve Örnek Soru

Örnek Soru: Price Ceiling & Price Floor

Consumer Surplus & Producer Surplus

Örnek Soru: Consumer Surplus & Producer Surplus

Import and Export (İthalat ve İhracat Kavramları)

Price Elasticity of Demand

Elasticity and Total Revenue

Örnek Soru 1: Elasticity

Örnek Soru 2: Elasticity

Cross Price Elasticity / Income Elasticity

Tax Incidence

Örnek Soru - Tax Incidence

Production Possibilities Frontier ve Örnek Soru

Opportunity Cost (Fırsat Maliyeti) ve Örnek Soru

“Gain From Trade” and “Comparative Vs Absolute Advantage”

Budget Constraint (Bütçe Kısıtı)

Utility maximization

Eğitmen

Online Economics SchoolOnline Economics School
Eğitmen

Online Economics School, yani Gökhan Işık ve Metin Eraslan olarak yıllardır üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren Ekonomi ve İşletme fakültelerindeki öğrencilere yardımcı olmaktayız. Kendimize has anlatım teknikleri ile her üniversite ve ders hocasını ayrı ayrı ele alarak sınavlarda doğrudan hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

₺349.99
Hemen Al