ACC 201 (Spring 24)Introduction to Financial Accounting and ReportingMidterm

Ders Tanıtımı

Introduction to Accounting Concepts

Ücretsiz

Asset Accounts (Firmanın Varlıkları)

Ücretsiz

Liability and Owner's Equity Accounts (Borç ve Özkaynaklar)

Ücretsiz

Financial Statements (Income Statement&Balance Sheet)

Using Accounting Equation to Analyze Transactions

Recording Business Transaction

Ücretsiz

Journalizing Business Transactions

Posting T-Accounts (Post General Ledger)

Preparing Trial Balance Sheet

Adjusting Entries

Preparing Adjusted Trial Balance

Exam-like Question: Preparing Adjusted Trial Balance

Exam-like Questions: Preparing Financial Statements and Calculating Ratios

Closing Entries (Kapanış Kayıtları)

Merchandising Operations - Perpetual Inventory System 1

Merchandising Operations - Perpetual Inventory System 2

Example

Merchandising Operations - Multistep Income Statement

Shrinkage - Stok Noksanı

FIFO Method

LIFO and Weighted Average Method

Periodic Inventory Method

Lower of Cost or Market Value

Uncollectible Accounts - Direct Write Off Method

Uncollectible Accounts - Allowance Method (Percent of Sales)

Uncollectible Accounts - Allowance Method (Aging Method)

Example (percent of sales)

Example (aging)

Notes Receivables

Example (Receivables)

Transaction Analysis

Ücretsiz

Journalizing Transactions I

Journalizing Transactions II

Ücretsiz

Adjusting Entries I

Adjusting Entries II

Closing Entries

Perpetual Inventory System I

Perpetual Inventory System II

Multi-step Income Statement

Problem 1

Ücretsiz

Problem 2

Ücretsiz

Problem 3

Ücretsiz

Problem 4

Ücretsiz

Problem 5

Ücretsiz

Problem 6

Ücretsiz

Problem 7

Ücretsiz

Problem 8

Ücretsiz

Problem 9

Problem 10

Ücretsiz

Problem 11

Ücretsiz

Problem 12

Ücretsiz

Problem 13

Problem 14

Problem 15

Ücretsiz

Problem 17

Problem 18

Problem 19

Ücretsiz

Problem 20

Ücretsiz

Problem 21

Problem 22

Problem 23

Ücretsiz

Problem 24

Problem 25

Eğitmen

Gökhan IşıkGökhan Işık
Eğitmen

Gökhan Işık olarak yıllardır üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren Ekonomi ve İşletme fakültelerindeki öğrencilere yardımcı olmaktayım. Kendimize has anlatım teknikleri ile her üniversite ve ders hocasını ayrı ayrı ele alarak sınavlarda doğrudan hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

990 TL
Hemen Al