ECON 204 (Spring 24 Section A-B)MicroeconomicsMidterm

Ders Tanıtımı

Supply & Demand

Ücretsiz

Market Equilibrium (Piyasa Dengesi)

Ücretsiz

Demand'i Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Ücretsiz

Supply'ı Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Example 1

Example 2

Price Ceiling (Tavan Fiyat) ve Örnek Soru

Price Floor (Taban Fiyat) ve Örnek Soru

Consumer Surplus & Producer Surplus

Price Elasticity of Demand

Elasticity and Total Revenue

Practice Problems : Part 1

Practice Problems : Part 2

Cross Price Elasticity & Income Elasticity

Tax Incidence

Örnek Soru - Tax Incidence 1

Cost of Taxation

Budget Constraint (Bütçe Kısıtı)

Örnek 1: Budget Constraint

Örnek 2: Budget Constraint

Introduction to Utility Concept

Preferences and Indifference Curves

Ücretsiz

Choice: MRS and Utility Maximization 1

Choice (MRS and Utility Maximization) 2

Exam Type Question: Utility Maximization

Indifference Curves for Perfect Substitutes, Perfect Complements, Neutrals and Bads

Concave Preferences and Corner Solutions

Lagrange Method (İf it is not included ignore this part)

Problem 1

Problem 2

Income Effect & Substitution Effect

Price Offer Curve & Individual Demand Curve

Price Offer Curve & Individual Demand Curve Example

Income Offer Curve & Engel Curve

Income Offer Curve & Engel Curve 2

Quasilinear Preferences

Income and Substitution Effects

Slutsky Equation and Hicks Equation 1

Slutsky Equation and Hicks Equation 2

Ücretsiz

Slutsky Equation and Hicks Equation 3

Ücretsiz

Utility and Risk Preferences

Exam Type Questions: Utility and Risk Preferences

Insurance and Risk Premium

Consumer Surplus & Producer Surplus

Consumer Surplus: Cost of Taxation

Örnek 1

Örnek Soru 2

Örnek Soru 3

Price Elasticity of Demand

Elasticity and Total Revenue

Practice Problems : Part 1

Practice Problems : Part 2

Cross Price Elasticity & Income Elasticity

Point Elasticity of Demand

Income and Cross Price Elasticity (Point)

Perfect Substitutes & Demand Curve

Preferences ( Transitivity,Convexity,Monotonicity )

Indifference Curve & Deman Curve

Elasticity

Price Ceiling

Quasi-Linear Preferences & Substitution and Income Effect

Demand for Inferior Good

Subsidy

Indifference Curve & Budget Line

Consumer Surplus

Price Offer Curve & Demand

Monotonic Transformation

Utility Maximization

Demand & Marginal Revenue

Utility Maximizing with Kinked Budget Line

Cost of Taxation

Eğitmen

Gökhan IşıkGökhan Işık
Eğitmen

Gökhan Işık olarak yıllardır üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren Ekonomi ve İşletme fakültelerindeki öğrencilere yardımcı olmaktayım. Kendimize has anlatım teknikleri ile her üniversite ve ders hocasını ayrı ayrı ele alarak sınavlarda doğrudan hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

990 TL
Hemen Al