ECON 204 (Spring 24 Section D)MicroeconomicsMidterm

Ders Tanıtımı

Supply & Demand

Ücretsiz

Market Equilibrium (Piyasa Dengesi)

Ücretsiz

Substitution Effect & Income Effect

Demand'i Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Supply'ı Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Example 1

Example 2

Price Ceiling (Tavan Fiyat) ve Örnek Soru

Price Floor (Taban Fiyat) ve Örnek Soru

Price Elasticity of Demand

Örnek soru 1: Price elasticity of Demand

Ücretsiz

Örnek Soru 2: Price Elasticity of Demand

Elasticity and Total Revenue

Örnek Soru

Örnek Soru

Practice Problems 1

Practice Problems 2

Cross Price Elasticity & Income Elasticity

Tax Incidence

Örnek:Tax Incidence

Point Elasticity of Demand

Budget Constraint

Example 1: Budget Constraint

Example 2 : Budget Constraint

Introduction to Utility Concept

Preferences and Indifference Curves

Ücretsiz

Choice: MRS and Utility Maximization 1

Choice (MRS and Utility Maximization) 2

Indifference Curves for Perfect Substitutes, Perfect Complements, Neutrals and Bads

Utility Maximization Problem

Ücretsiz

Concave Preferences and Corner Solutions and Exam Type Question

Lagrange Method

Income Effects & Substitution Effect

Price Offer Curve (Price Consumption Curve) & Individual Demand Curve

Price Offer Curve & Individual Demand Curve Example

Income Offer Curve & Engel Curve: Exam Type Question

Income Offer Curve (Income Consumption Curve) & Engel Curve

Consumer Surplus & Producer Surplus

Intertemporal Choice

Exam like Question 1

Exam-like Question 2

Utility and Risk Preferences

Exam Type Questions: Utility and Risk Preferences

Exam Type Question:Unceartinty

Asymetric Information and Related Concepts

Eğitmen

Gökhan IşıkGökhan Işık
Eğitmen

Gökhan Işık olarak yıllardır üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren Ekonomi ve İşletme fakültelerindeki öğrencilere yardımcı olmaktayım. Kendimize has anlatım teknikleri ile her üniversite ve ders hocasını ayrı ayrı ele alarak sınavlarda doğrudan hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

990 TL
Hemen Al