NS 101Science of NatureMidterm I

Sabancı biz geldik! Natural Science dersi artık çok kolay!

Ders Tanıtımı

Kursa Başlamadan Önce

Ücretsiz

The Scientific Method and Drake Equation

Cosmic Evolution

Ücretsiz

Order of Magnitude, Scalars and Vectors

Ücretsiz

Simple Motion: Terms

Ücretsiz

Units and Direction

Ücretsiz

Position Graphs

Ücretsiz

Velocity Graphs

Ücretsiz

Velocity - Acceleration Relation

Ücretsiz

Eski Bir Öneriyi Hatırlayalım

Exam-like Questions: 1

Exam-like Questions: 2

Exam-like Questions: 3

Exam-like Questions: 4

Exam-like Questions: 5

Exam-like Questions: 6

Exam-like Questions: 7

Exam-like Questions: 8

Exam-like Questions: 9

Exam-like Questions: 10

Ücretsiz

Exam-like Questions: 11

Ücretsiz

Exam-like Questions: 12

Momentum: Definition and Formula

Force: Definition and Formula

Conservation of Momentum

Newton's Laws

Fundamental Forces in Nature

Gravitational Force

Weight and Gravitational Acceleration

Friction Force

Free-Body Diagram

Exam-like Questions: 13

Exam-like Questions: 14

Exam-like Questions: 15

Exam-like Questions: 16

Ücretsiz

Exam-like Questions: 17

Exam-like Questions: 18

Exam-like Questions: 19

Exam-like Questions: 20

Exam-like Questions: 21

Exam-like Questions: 22

Ücretsiz

Exam-like Questions: 23

Ücretsiz

Radians, Degrees and Revolutions

Angular Position

Arc Length in Circular Motion

Angular Displacement and Velocity

Angular Velocity

Uniform Circular Motion

Linear Velocity in UCM

Period and Frequency

Centripetal Acceleration and Force

Torque

Angular Momentum

Torque and Angular Momentum

Moment of Inertia

Solar System Formation

Exam-like Questions: 24

Exam-like Questions: 25

Ücretsiz

Exam-like Questions: 26

Ücretsiz

Exam-like Questions: 27

Ücretsiz

Exam-like Questions: 28

Ücretsiz

Exam-like Questions: 29

Exam-like Questions: 30

Exam-like Questions: 31

Exam-like Questions: 32

Ücretsiz

Exam-like Questions: 33

Ücretsiz

Exam-like Questions: 34

Ücretsiz

Work: Definition and Formula

Positive and Negative Work

Kinetic Energy

Work-Energy Theorem

Work-Energy Theorem: II

Potential Energy

Conservative Forces: I

Conservative Forces: II

Friction Force: Conservative or Not?

Conservation of Energy

Potential Energy and Force

Formation of Earth

Ücretsiz

Origin of Life

Chemical Evolution

RNA World Hypothesis

Central Dogma

Characteristics of Life

Timeline of Life

Domains of Life

Exam-like Questions: 35

Ücretsiz

Exam-like Questions: 36

Exam-like Questions: 37

Ücretsiz

Exam-like Questions: 38

Exam-like Questions: 39

Exam-like Questions: 40

Exam-like Questions: 41

Exam-like Questions: 42

Exam-like Questions: 43

Exam-like Questions: 44

Exam-like Questions: 45

Fundamental Forces in Nature

Gravitational Force

Gravitational Field

Electric Force

Electric Field

Lines of Electric Field

Lines of Magnetic Field and Earth's Magnetic Field

Electromagnetic Waves

Properties of Electromagnetric Waves

Electromagnetic Spectrum

Blackbody Radiation

Blackbody Radiation: II

Blackbody Radiation: III

Blackbody Radiation: IV

Wien's Law

Dual Behaviour of Electromagnetic Radiation

Absorption and Emission Spectrums

Rainbow-like and Emission Spectrums

Ücretsiz

Absorption Spectrum

Spectrum Interpretation

Ücretsiz

Exam-like Questions: 46

Exam-like Questions: 47

Exam-like Questions: 48

Exam-like Questions: 49

Exam-like Questions: 50

Exam-like Questions: 51

Exam-like Questions: 52

Exam-like Questions: 53

Exam-like Questions: 54

Ücretsiz

Exam-like Questions: 55

Exam-like Questions: 56

Exam-like Questions: 57

Exam-like Questions: 58

Ücretsiz

Exam-like Questions: 59

Ücretsiz

Exam-like Questions: 60

Sample Midterm 1 Problems

Ücretsiz

Question: 1

Question: 2

Question-3

Question-4

Question-5

Question-6

Question-7

Question-8

Question-9

Question-10

Question-11

Bonus Problem

Ücretsiz

Sample Midterm 2 Problems

Ücretsiz

Question-1

Question-2

Question-3

Question-4

Question-5

Question-6

Question-7

Question-8

Question-9

Question-10

Question-11

Question-12

Eğitmen

İbrahim Sunayİbrahim Sunay
Eğitmen

Lise yıllarımdan beri üniversite düzeyinde dersler anlatıyorum. O yıllarda Biyoloji Olimpiyatları'na hazırlanıyordum ve Türkiye genelinde 3.'lük ve 1.'lik kazandım. 2 yıldır çeşitli e-eğitim platformlarında içerik oluşturmaktayım. Üniversite dersleri için online kurs fikri uzun süredir aklımdaydı ve Unicourse ekibi ile bunu gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda okulumda Biyoinformatik alanında akademik çalışmalara devam etmekteyim. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim.

₺499.99800.00
Hemen Al