ECON 203 (Spring 24)MicroeconomicsFinal

Ders Tanıtımı

Production Process (Marginal Product, Average Product, Total Product)

Returns to Scale

Question 1

Question 2

Isoquant and Isocost Curves

Ücretsiz

Cost Minimization and TRS

Question 1

Question 2

Profit Maximization for Inputs

Question

Supply&Demand

Market Equilibrium (Piyasa Dengesi)

Demand'i Etkileyen (Shift Ettiren) Unsurlar

Ücretsiz

Supply'ı değiştiren (shift ettiren) unsurlar

Problem I

Problem II

Problem III

Problem IV

Problem V

Problem VI

Ücretsiz

Price Elasticity of Demand

Elasticity and Total Revennue

Cross Price Elasticity & Income Elasticity

Price Ceiling (Tavan Fiyat) ve Örnek Soru

Ücretsiz

Price Floor (Taban Fiyat) ve Örnek Soru

Tax Incidence

Consumer Surplus & Producer Surplus I

Consumer Surplus & Producer Surplus II

Cost of Taxation

Cost of Taxation (Laffer Curve)

Problem I

Problem II

Problem III

Problem lV

Types of Costs 1

Types of Costs 2

Types of Costs 3

Profit Maximization

Perfect Competition

Profit and Loss in Perfect Competition

Örnek Sorular: Profit and Loss in Perfect Competition

"Shut down" & "Exit" Decisions

Pareto Efficiency for Perfect Competition

Question 1

Ücretsiz

Question 2

Question 3

Question 4

Monopol'ün temel Özellikleri

Economic Profit For Monopoly

Deadweight Loss and Price Discrimination

Örnek Sorular - Deadweight Loss and Price Discrimination

Question 1

Question 2

Edgeworth Box

Exam like Question

Perfect Competitive - 1 (F)

Perfect Competitive - 2 (F)

Profit Max ( VMPL=W)

Monopol (F)

CS - PS - DWL - TAX (F)

Eğitmen

Gökhan IşıkGökhan Işık
Eğitmen

Gökhan Işık olarak yıllardır üniversitelerin yabancı dilde eğitim veren Ekonomi ve İşletme fakültelerindeki öğrencilere yardımcı olmaktayım. Kendimize has anlatım teknikleri ile her üniversite ve ders hocasını ayrı ayrı ele alarak sınavlarda doğrudan hedefe yönelik çalışmalar yapmaktayız.

849 TL
Hemen Al