COMP 106Discrete Mathematics for Computer Science and EngineeringMidterm I

Ders Tanıtımı

Introduction

Negation of a Proposition

Conjunction

Disjunction

Conditional Statements : IF

BiConditional : If and only If

Exclusive OR

Truth Table 1

Truth Table 2

Exam like Question 1

Ücretsiz

Exam like Question 2

Ücretsiz

Tautology

Exam like Question 3

Contradiction

Converse Inverse Contrapositive

Exam like Question 4

Exam-like Question 5

Ücretsiz

Logical Equivalences & De Morgan's Laws

Logical Equivalences & De Morgan's Laws 2

Exam like Question 6

Exam like Question 7

Exam like Question 8

Exam like Question 9

Exam like Question 10

Ücretsiz

Exam like Question 11

Universal Quantifiers

Existential Quantifiers

Truth Value of Propositions with Quantifiers

Exam like Question 1

Exam like Question 2

Exam like Question 3

Exam like Question 4

Nested Quantifiers

Exam like Question 5

Exam like Question 6

Ücretsiz

Exam like Question 7

Exam like Question 8

Ücretsiz

Negation of Nested Quantifiers

Exam like Question 9

Exam like Question 10

Ücretsiz

Translations

Exam like Question 11

Ücretsiz

Exam like Question 12

Exam like Question 13

Ücretsiz

Exam like Question 14

Translation of Mathematical Statements

Translation of Statements With Multiple Variables

Exam like Question 15

Exam like Question 16

Exam like Question 17

Ücretsiz

Exam like Question 18

Exam like Question 19

Exam like Question 20

Logic Puzzle

Logic Puzzle 2

Arguments

Exam like Question 21

Direct Proof

Ücretsiz

Exam like Question 1

Ücretsiz

Exam like Question 2

Ücretsiz

Exam like Question 3

Exam-like Question 4

Ücretsiz

Exam-like Question 5

Ücretsiz

Contrapositive Proof

Exam like Question 6

Exam like Question 7

Exam like Question 8

Proof by Contradiction

Exam like Question 9

Exam like Question 10

Exam like Question 11

Exam like Question 12

Exam-like Question 13

Proof by Counterexample

Exam like Question 1

Exam-like Question 2

Existence Proof

Exam like Question 3

Existence and Uniqueness Proof

Exam-like Question 4

Exam-like Question 5

If and Only if Statements

Exam like Question 6

Exam like Question 7

Exam like Question 8

Exam like Question 9

Exam-like Question 10

Big-O Notation

Example 1

Example 2

Example 3

Example 4

Sum Property of Big-O Notation

Multiplication Property of Big-O Notation

Example 1

Example 2

Big-Omega Notation

Big-Theta Notation

Example 1

Example 2

Linear Search Algorithm

Binary Search Algorithm

Bubble Sort Algorithm

Introduction

Proof of Formulas by Induction

Example 1

Example 2

Example 3

Example 4

Exam-like Question 1

Exam-like Question 2

Exam-like Question 3

Exam-like Question 4

Proof of Divisibility by Induction

Example 1

Example 2

Exam-like Question 1

Exam-like Question 2

Proof of Inequality by Induction

Example 1

Example 2

Example 3

Exam-like Question 1

Exam-like Question 2

Exam-like Question 3

Induction Related to Fibonacci

Exam-like Question 1

Strong Induction

Example 1

Definition of Divisibility

Example 1

Example 2

Example 3

Division Algorithm

Definition of Modular Arithmetic

Example 1

Properties of Modular Arithmetic

Example 1

Example 2

Prime Numbers

Example 1

Example 2

Example 3

GCD Greatest Common Divisor

LCM Least Commun Multiple

Example 1

Euclidian Algorithm

Example 1

Bézout Identity

Example 1

Example 2

Example 3

Inverse of a Number in Modular Arithmetic

Primitive Root

Discrete Logarithm

Fermat's Little Theorem

Solving Linear Congruences

Example 1

Example 2

Chinese Remainder Theorem

Example 1

Example 2

Example 3

Example 4

Ceasar Cipher

Affine Cipher

Example 1

Example 2

Example 3

Example 4

Transposition Cipher

RSA Algorithm

Example 1

Example 2

Example 3

Exam-like Question 1

Exam-like Question 2

Diffie - Hellman Protocol

Example 1

Question 1

Question 2

Question 3

Question 4

Question 5

Question 6

Ücretsiz

Question 7

Ücretsiz

Question 8

Ücretsiz

Question 9

Ücretsiz

Question 10

Ücretsiz

Question 11

Question 12

Question 13

Ücretsiz

Question 14

Ücretsiz

Question 15

Ücretsiz

Question 16

Ücretsiz

Question 17

Ücretsiz

Question 18

Ücretsiz

Question 19

Ücretsiz

Question 20

Ücretsiz

Question 21

Question 22

Question 23

Question 24

Question 25

Question 26

Question 27

Question 28

Question 29

Question 30

Question 31

Eğitmen

İhsan Altundağİhsan Altundağ
Eğitmen

2007 yılında Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden birincilikle mezun olduktan sonra Fransa'da Kriptoloji üzerine Fransa hükümeti tarafından verilen bursla yüksek lisans yaptım. Devamında ikinci kez sınava girerek Boğaziçi Matematik bölümünü de bitirdim. Yaklaşık 15 yıldır üniversite öğrencilerine dersler vermekteyim.

₺599.99800.00
Hemen Al